Alles wat u van de tafeltennisvereniging zou willen weten en lezen


De zaal is weer open en er kan weer volop gespeeld worden. Het bestuur heeft zich over de vraag gebogen hoe te handelen met leden en niet leden die niet gevaccineerd zijn, dit gelet op de maatregelen die per 25 september 2021 gaan gelden. De regelgeving rondom corona is diffuus en voor discussie vatbaar, maar het bestuur voert de regelgeving zo goed als mogelijk uit.

De basismaatregelen blijven gelden:

* Ben je ziek, misselijk of verkouden: blijf thuis

* Twijfel je over je gezondheid: laat je testen

* Hoest in je elleboog

* Was en desinfecteer je handen regelmatig

Er zijn mails aan de leden gezonden met daarin regels voor het gedrag in de sociale ruimte, welke gelet op de aanwezige bar als horeca dient te worden gezien.

Nagenoeg al onze leden zijn tweemaal gevaccineerd. Voor de niet gevaccineerde leden en de niet gevaccineerde competitiespelers en begeleiders van buiten geldt dat zij links in de sociale ruimte mogen verblijven en via de linkse ingang de zaal mogen betreden. Zij mogen geen gebruik maken van de bar en ook niet van de kleedkamers en douches. Wel kunnen zij van de toiletten gebruik maken maar zij dienen dat 1,5 meter afstand te bewaren.

De gevaccineerde personen kunnen dus, in tegenstelling tot wat in de eerdere mail staat, van alle faciliteiten gebruik maken maar aan hen wordt gevraagd rechts van het afzetlint in de sociale ruimte te verblijven en via de middelste toegang de zaal te betreden. (op deze wijze is er sprake van een, gelet op de sociale ruimte, van een geringe tweedeling). Bij het spelen in de zaal wordt aan degenen die niet gevaccineerd zijn, gevraagd zo goed als mogelijk afstand te houden.

Hopelijk kunnen na 1 november deze regels los gelaten worden, maar het blijft afwachten en in die tijd: houdt gewoon zoveel mogelijk rekening met elkaar !


Op 30 oktober staat er een meet and greet bijeenkomst voor alle leden en aanhang gepland, zodat we elkaar weer eens allemaal kunnen zien en spreken. Jullie hebben daar  ook een mail over gekregen. Voor de enkele leden die niet gevaccineerd zijn geldt dat zij, als zij willen deelnemen, zich 24 uur tevoren dienen te laten testen. Indien men dat niet doet of wanneer de test onverhoopt positief is verkrijgt men helaas geen toegang tot de bijeenkomst.


We zijn nog op zoek naar vrijwiligers voor de bar op de donderdagavond. Hoe meer mensen hoe minder de belasting. Nu zijn het 6 personen, het zou mooi zijn als we 10 vrijwilligers hebben, zodat je maar 1 x per 10 weken de bar hoeft te draaien. Opgave via de mail bij Lian Coppens.


 
 


 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               

 

 

Hier vind u nieuwsberichten;

Verslagen van wedstrijdtoernooien;

Wat de vereniging organiseert;  

 

 

    

 

KIJK OOK EENS ONDER DE RUBRIEK SPONSORKLIKS WAAR JE ZIET HOE JE MET EEN ZEER GERINGE INSPANNING TOCH IETS KUNT BETEKENEN VOOR DE VERENIGING.

namens het bestuur

Nol van de Ven