In memoriam Bert van Heerebeek,  1 januari 2021

Op nieuwjaarsdag kwamen Jose en ik op de hoogte van het plotse en onverwachte overlijden van Bert. Een slechter begin van dit jaar kan er niet zijn. Bert is voor zijn flat ongelukkig ten val gekomen op zijn hoofd en is niet meer bijgekomen. Hij is in het ziekenhuis overleden.

Bert, een bijzonder mens, een bijzondere vriend en een geweldig mens !

Zonder Bert was ttv Hooghei al lang teloor gegaan. Spelend met nog ongeveer 15 leden in het voormalig buurthuis De Mand zat er ruim 30 jaar geleden nog maar weinig leven in de vereniging. Het was kiezen of delen, of de club ontbinden of beginnen aan een nieuw avontuur. Het was Bert die nagenoeg iedereen wist te overtuigen dat we een eigen zaal met eigen bar moesten hebben. Het was Bert die bedrijven en leveranciers wist te overtuigen.
Het was Bert die bij zijn voormalig werkgever het nodige aan materiaal wist los te peuteren. Het was Bert die de nog weinige leden achter hun vodden zat om de handen uit de mouwen te steken. Het was Bert die de gemeente wist te overtuigen om de grond voor de zaal beschikbaar te stellen en ja het was Bert die in die tijd dagelijks op de bouw te vinden was. Hij organiseerde, hij enthousiasmeerde en hij was onze onbetwiste leider en roerganger.
Het was echter ook Bert die meende te kunnen metselen. Zijn scheve muren waren fameus en vaak onderwerp van gesprek tijdens onze bouwvergaderingen , zo noemden wij onze bijeenkomsten voor en na het werk, op welke bijeenkomsten wij met de nodige overdrijving onze bijzondere vaardigheden tegen het licht hielden.
Het resultaat staat er, een prachtige eigen zaal met daarin een bloeiende vereniging. 

Bert, de verenigingsman in hart en nieren. Hij was en blijft voor mij mister Hooghei. Jarenlang is hij voorzitter geweest van de club. Bert had vele contacten in de tafeltenniswereld en hij was gekend bij alle zusterverenigingen. Als niet voorzitter kon ik hem altijd om raad vragen en als er draagvlak gezocht moest worden voor nieuwe wegen dan was het verstandig eerst maar eens alles met Bert te bespreken.


Bert, de man die werkelijk met iedereen door de bocht kon en door iedereen graag gezien werd. Bert zittend aan de stamtafel, voorheen met een glas witte wijn en een gehaktbal, en altijd uit op een goed gesprek of een stevige discussie. Bert en ik konden het niet laten elkaar regelmatig op de hak te nemen. Soms werd dat door anderen niet altijd begrepen, maar wij genoten er van. 


Bert de man van het Liliane Fonds toernooi en de club kam-pioenschappen. Samen met zijn maat Thomas, die helaas ook niet meer onder ons is, nam hij de organisatie jaarlijks voor zijn rekening. De vrouwen van Bert en Thomas, Lia en Marian namen op die dagen de bar voor hun rekening.
Helaas is in de laatste jaren de belangstelling voor deze toernooien afgenomen, dit ondanks verschillend geprobeerde concepten die Bert steeds uit zijn hoge hoed wist te toveren.


Bert, de in mijn ogen onverwoestbare tafeltennissende Viking. In zijn goede jaren was er niet makkelijk van te winnen maar ook Bert werd ouder. Daarnaast zag hij met een oog heel slecht en ondanks dat was hij ieder donderdag achter de tafel te vinden. Weliswaar steeds vaker mopperend op zichzelf maar toch. Hij raakte de bal nog steeds en hij genoot van ZIJN club.


Bert, de man van de wekelijkse stukjes in het plaatselijk sufferdje. Door die stukjes wist je dat Bert nog midden in het leven stond en een grote maatschappelijke belangstelling had. Hij liet steeds zien dat hij wist wat er gebeurde in de wereld en hij vond er ook iets van.


Door dat verdomde virus heeft ook Bert het afgelopen jaar niet kunnen genieten van zijn club en zijn clubgenoten of beter gezegd zijn vrienden. Wat had ik hem dat graag gegund en wat had ik het hem gegund om dit jaar de draad weer te kunnen oppakken. Het mocht echter niet zo zijn.


Ttv Hooghei zal niet meer hetzelfde zijn zonder Bert.
Mede namens alle leden wens ik Lia en de kinderen alle sterkte in deze moeilijke tijd.
Nol van de Ven.

Alles wat u van de tafeltennisvereniging zou willen weten en lezen


De zaal is tot half januari 2021 geheel gesloten. 

Wordt het anders, soepeler of strenger dan hoor je het.Neem bij versoepeling en openstelling daarnaast het corona protocol van de vereniging in acht !!

In de zaal zijn aanwijzingen aangebracht. Er kan op maximaal 4 tafels gespeeld worden en dringend verzocht wordt er ook niet meer tafels neer te zetten. Tussen de tafels worden de voorhanden zijnde speelrandschermen geplaatst en ook deze dienen 

te blijven staan. Verder wordt er éénrichtingsverkeer in de zaal gehanteerd en zullen bij de ingang, op de toiletten en tussen de tafels handgel en desinfecterende schoonmaakmiddelen worden neer gezet. MAAK ER GEBRUIK VAN !

Het maximaal in de zaal aantal aanwezige personen (senioren) is met de nieuwe maatregelen dus in feite op 8 gesteld, dit met uitzondering van de NTtB wedstrijden.

Indien er 8 personen in de zaal aanwezig zijn dan dient er buiten gewacht te worden. Op de donderdag dient de jeugd tijdig de training te beëindigen zodat de senioren vanaf half negen toegang hebben tot de zaal. Kom ook niet eerder om wachtrijen te voorkomen.

De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor de jeugd jonger dan 18 jaar.

DE TRAININGEN VOOR DE JEUGD KUNNEN door gaan maar zonder publiek.

De NTTB is zoals gebruikelijk erg laat met de berichtgeving maar we volgen de algemene sportmedia en gaan aan de slag. Mogelijk dat we nog enkele kleine aanpassingen zullen moeten aanbrengen maar dat zal nooit veel zijn.. 

 
 

CORONA PROTOCOL TTV HOOGHEI

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               

 

 

Hier vind u nieuwsberichten;

Verslagen van wedstrijdtoernooien;

Wat de vereniging organiseert;  

 

 

    

 

KIJK OOK EENS ONDER DE RUBRIEK SPONSORKLIKS WAAR JE ZIET HOE JE MET EEN ZEER GERINGE INSPANNING TOCH IETS KUNT BETEKENEN VOOR DE VERENIGING.

namens het bestuur

Nol van de Ven