Alles wat u van de tafeltennisvereniging zou willen weten en lezen 

 

Het ziet er naar uit dat de corona beperkingen opgeheven worden en dat we weer normaal kunnen spelen, zowel competitief als recreatief. Het werd tijd en het is tijd de oude gezelligheid weer terug te vinden.

Voorts heeft het bestuur besloten de zaal gedurende de vakantieperiode zoveel als mogelijk open te houden.Gebleken is dat in die periode (dit jaar van 23 juli tot en met 4 september) de animo om te trainen niet echt hoog is en te verwachten valt dat de jeugd met of zonder ouders in die periode kiest voor de vakantie. In deze periode zal de zaal open zijn op de woensdagochtend, de donderdagochtend en avond, de vrijdagochtend en de zondagochtend (en natuurlijk is de jeugd op die tijdstippen van harte welkom).

Op donderdagavond, 21 juli willen we een oude traditie weer in ere herstellen: DE HAPJESAVOND. De bedoeling is dat iedereen een hoeveelheid (verschillende) hapjes klaarmaakt en dat we deze in een gezellig samenzijn soldaat maken.

Op woensdag 27 juli 2022 vanaf 10.00 uur staat de jaarlijkse grote schoonmaak gepland. Vele handen maken licht werk, dus gewoon komen.

Volgend jaar bestaat de club 50 jaar. We willen dit op zaterdag 24 september 2022 gaan vieren, dus houdt deze datum vrij in je agenda.

Tenslotte: er zijn twee nieuwe tafels in de zaal geplaatst (geschonken door de bedrijven van Stan van Rijn). Ben er zuinig op en maak ze enkel schoon met een doek met lauw water: geen schoonmaakmiddelen!!!  De twee oudste tafels zijn, nu er geen belangstelling voor was vanuit de leden, verkocht aan een scholengemeenschap

De afgelopen 2 jaar is het ledenaantal toch meer dan verwacht terug gelopen. Vooral het aantal jeugdleden is fors terug gelopen en wel tot 7. Het aantal senioren is terug gelopen naar 58 personen, waarvan 7 slapende niet spelende leden. KORTOM het is hoog tijd dat we nieuwe leden moeten vinden en dat is een opdracht aan ons allemaal. Kijk om je heen en promoot de club en nodig vrienden en vriendinnen uit.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               

 

 

Hier vind u nieuwsberichten;

Verslagen van wedstrijdtoernooien;

Wat de vereniging organiseert;  

 

 

    

 

KIJK OOK EENS ONDER DE RUBRIEK SPONSORKLIKS WAAR JE ZIET HOE JE MET EEN ZEER GERINGE INSPANNING TOCH IETS KUNT BETEKENEN VOOR DE VERENIGING.

namens het bestuur

Nol van de Ven