Alles wat u van de tafeltennisvereniging zou willen weten en lezen 

 

Het ziet er naar uit dat de corona beperkingen opgeheven worden en dat we weer normaal kunnen spelen, zowel competitief als recreatief. Het werd tijd en het is tijd de oude gezelligheid weer terug te vinden.

Voorts heeft het bestuur besloten de zaal gedurende de vakantieperiode zoveel als mogelijk open te houden.Gebleken is dat in die periode (dit jaar van 23 juli tot en met 4 september) de animo om te trainen niet echt hoog is en te verwachten valt dat de jeugd met of zonder ouders in die periode kiest voor de vakantie. In deze periode zal de zaal open zijn op de woensdagochtend, de donderdagochtend en avond, de vrijdagochtend en de zondagochtend (en natuurlijk is de jeugd op die tijdstippen van harte welkom).

Volgend jaar bestaat de club 50 jaar. We willen dit op zaterdag 24 september 2022 gaan vieren, dus houdt deze datum vrij in je agenda.

Tenslotte: er zijn twee nieuwe tafels in de zaal geplaatst (geschonken door de bedrijven van Stan van Rijn). Ben er zuinig op en maak ze enkel schoon met een doek met lauw water: geen schoonmaakmiddelen!!!  De twee oudste tafels zijn, nu er geen belangstelling voor was vanuit de leden, verkocht aan een scholengemeenschap

De afgelopen 2 jaar is het ledenaantal toch meer dan verwacht terug gelopen. Vooral het aantal jeugdleden is fors terug gelopen en wel tot 7. Het aantal senioren is terug gelopen naar 58 personen, waarvan 7 slapende niet spelende leden. KORTOM het is hoog tijd dat we nieuwe leden moeten vinden en dat is een opdracht aan ons allemaal. Kijk om je heen en promoot de club en nodig vrienden en vriendinnen uit.

 

Tafeltennisvereniging TTV Hooghei te Vlijmen viert feest.

Dit jaar bestaat TTV Hooghei 50 jaar en dat is een feest en een open dag waard.

Vijftig jaar geleden hebben enkele enthousiaste lieden een vereniging opgericht welke destijds gevestigd was in buurthuis De Mand De vereniging droeg de naam TTV De Mand.  

Ongeveer vijfentwintig jaar geleden liep het aantal leden terug en het was het er op of er onder. Onder de bezielende leiding van de toenmalige voorzitter Bert van Heerenbeek werd uitvoering gegeven aan het idee om zelf een sport accommodatie te bouwen. Met medewerking van de gemeente, een kleine lening en een aantal sponsoren bleek het mogelijk te zijn. De ongeveer tien nog aanwezige leden hebben een bedrag op tafel gelegd, zodat er contante aankopen konden worden gedaan. Bert van Heerenbeek ging toentertijd met pensioen en vertrok bij Albert Heijn maar wist het voor elkaar te krijgen wanden van koelcellen te krijgen van een locatie die opgeheven werd. Naast deze wanden regelde hij ook nog eens een hele keukeninventaris en een aantal tafels en stoelen. Zonder Bert, die ons helaas door een ongeval ontvallen is, was het nooit gelukt. Bert regelde alles en zat ons achter de broek om in onze avond- en vrije uren werkzaamheden te verrichten. De een kon metselen, de ander had de vaardigheden van een timmerman en een aantal kon onder aansturing plotsklaps ook van alles. Er werd dagelijks en in de weekenden hard gewerkt en er verrees een prachtig gebouw met een eigen sociale ruimte.  

Het bleek een goede greep, de vereniging groeide. TTV Hooghei zag het ls haar maatschappelijke plicht een hjeugdafdeling te hebben. Echter zoals het vaak met jeugdleden gaat was de jeugdafdeling niet altijd even groot. Jeugdleden vertrokken omdat ze in het weekend gingen werken, of naar een opleiding elders gingen of toch meer zagen in sporten als voetbal of hockey. Steeds is er voorzien in een jeugdtrainer en een aantal van de jeugdleden heeft ook behoorlijk hoog gespeeld. Op dit moment is er helaas sprake van een gering aantal jeugdleden, ondanks een fanatieke jeugdtrainer.

Een vijftiental jaren geleden is de accommodatie gemoderniseerd en ondertussen voldoet het gebouw aan alle NttB eisen. De vereniging heeft een solide financiële basis. Corona hebben we overleefd mede dankzij een aantal landelijke en gemeentelijke subsidies maar er is wel sprake geweest van een terugloop in het ledenaantal.

TTV Hooghei is een aantrekkelijke vereniging waar iedereen, van welk niveau dan ook, jong en oud van harte welkom is om een balletje te slaan. TTV Hooghei kenmerkt zich ook door de vele momenten dat de zaal voor iedereen geopend is, zowel op zondagochtend, dinsdagvond, woensdagochtend, donderdagochtend en avond, vrijdagochtend en indien nodig ook op de zaterdag voor competitiewedstrijden.

TTV Hooghei beschikt over een eigen website www.ttv-hooghei.nl waar het nodige aan informatie te vinden is over de vereniging.

Op zaterdag 24 september 2022 wordt er intern feest gevierd voor het 50-jarig bestaan en op zaterdag, 15 oktober 2022 is er, mede dankzij een bijdrage van de gemeente, een open dag met als doelstelling iedereen in de gemeente Heusden kennis te laten maken met de sport van tafeltennis, de op een na snelste sport ter wereld. Rond 13.00 uur is er ook een aantrekkelijke demonstratie waar te zien zal zijn wat je allemaal kunt met deze sport. De demonstratie is niet alleen verbazingwekkend maar ook nog eens grappig. Verder kan er ook aan de tafels gespeeld worden en kan men het ook opnemen tegen een tafeltennisrobot. Vanzelfsprekend zijn er leden aanwezig om welke vragen dan ook te beantwoorden. De toegang is vrij, dus loop binnen.

Het is in deze tijd broodnodig dat je sport en beweegt en dat doe je het best in de boezem van een gezellige en toegankelijke vereniging. Dus zet de datum van 15 oktober 2022 alvast in je agenda en let op de verdere publicaties.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               

 

 

Hier vind u nieuwsberichten;

Verslagen van wedstrijdtoernooien;

Wat de vereniging organiseert;  

 

 

    

 

KIJK OOK EENS ONDER DE RUBRIEK SPONSORKLIKS WAAR JE ZIET HOE JE MET EEN ZEER GERINGE INSPANNING TOCH IETS KUNT BETEKENEN VOOR DE VERENIGING.

namens het bestuur

Nol van de Ven