. van de tafeltennisvereniging zou willen weten en lezen


Nieuwe maatregelen per 29 september 2020. 

Het nieuwe motto is SPELEN EN WEGWEZEN. 

De bar is helemaal gesloten en er wordt dus niets verkocht. Verder is het verzoek indien je zelf drinken meeneemt dit tussen de wedstrijden buiten op dit te drinken. in de zaal geen drank nuttigen omdat niet aan te tonen valt of je zelf hebt mee genomen of via de bar hebt verkregen. Op het verkopen vanuit de bar staat een flinke boete, vandaar. 

Publiek is niet toegestaan, niet tijdens trainingen en niet tijdens wedstrijden. dat betekent als alle tafels bezet zijn er geen mensen in de sociale ruimte aanwezig mogen zijn, met uitzondering van begeleiders. Het is allemaal weinig gezellig en in feite breng je het aantal aanwezigen in de zaal terug tot het aantal spelers achter de tafel en dat zijn er dan 8. 

Op de woensdag, donderdag en zondag ochtend dus ook geen koffie.

Het bestuur. 

Wordt het anders, soepeler of strenger dan hoor je het.

 

Neem daarnaast het corona protocol van de vereniging in acht !!

In de zaal zijn aanwijzingen aangebracht. Er kan op maximaal 4 tafels gespeeld worden en dringend verzocht wordt er ook niet meer tafels neer te zetten. Tussen de tafels worden de voorhanden zijnde speelrandschermen geplaatst en ook deze dienen 

te blijven staan. Verder wordt er éénrichtingsverkeer in de zaal gehanteerd en zullen bij de ingang, op de toiletten en tussen de tafels handgel en desinfecterende schoonmaakmiddelen worden neer gezet. MAAK ER GEBRUIK VAN !

Het maximaal in de zaal aantal aanwezige personen (senioren) is met de nieuwe maatregelen dus in feite op 8 gesteld, dit met uitzondering van de NTtB wedstrijden.

Indien er 8 personen in de zaal aanwezig zijn dan dient er buiten gewacht te worden. Op de donderdag dient de jeugd tijdig de training te beëindigen zodat de senioren vanaf half negen toegang hebben tot de zaal. Kom ook niet eerder om wachtrijen te voorkomen.

De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor de jeugd jonger dan 18 jaar.

DE TRAININGEN VOOR DE JEUGD KUNNEN door gaan maar zonder publiek.

De NTTB is zoals gebruikelijk erg laat met de berichtgeving maar we volgen de algemene sportmedia en gaan aan de slag. Mogelijk dat we nog enkele kleine aanpassingen zullen moeten aanbrengen maar dat zal nooit veel zijn.. 

 
 

CORONA PROTOCOL TTV HOOGHEI

 

CORONA PROTCOL VOOR DE MAAND OKTOBER 2020

Houdt anderhalve meter afstand.

Was en ontsmet regelmatig je handen. Geef elkaar geen hand.

Vul bij binnenkomst de presentielijst in: aankomsttijd en vertrektijd.

Bij symptomen als verkoudheid en benauwdheid en koorts en verlies van smaak of reuk: blijf thuis en laat je testen à meldt het aan het bestuur wanneer dit aan de orde is.

Volg de aanwijzingen in de zaal en laat de afscheidingen tussen de tafels staan.

Verplaats geen meubilair in het sociale gedeelte.

Voor senioren geldt geen dubbelspel.

Wissel tijdens wedstrijden en trainingen niet van speelhelft.

Maak de tafel na iedere wedstrijd en na iedere trainingspartij steeds schoon.

Speel de hele wedstrijd en training met één bal na deze ontsmet te hebben.

De bar en de sociale ruimte zijn gesloten (dit betekent ook geen koffie zetten). Verlaat na de sportactiviteit zo snel als mogelijk de zaal.

Geen publiek tijdens wedstrijden en trainingen.

De jeugd mag max. met 12 personen spelen (4 teams) en mag wel dubbelen. Naast de jeugd mag er een begeleider en een trainer in de zaal zijn: dus max 4 begeleiders en 1 trainer. Ouders mogen dus geen toeschouwer zijn tijdens de training en wedstrijden als zij niet optreden als begeleider. Ouders mogen ook niet wachten in het sociaal gedeelte tot eind wedstrijd of training.

Begeleiders en trainer mogen tijdens de wedstrijden in het sociaal gedeelte blijven, maar dienen anderhalve meter afstand in acht te nemen en er mag geen gebruik worden gemaakt van de bar.

Senioren mogen maximaal met 8 personen in de zaal zijn als zij spelen. Bij NttB competitie max 12 spelers en een begeleider. Geen toeschouwers, publiek of wachtenden op een vrije tafel.

Spelers en overige aanwezigen mogen eigen drank nuttigen, doch doe dat zoveel mogelijk na de wedstrijd en zoveel als mogelijk buiten.

Kleed je zoveel mogelijk thuis om en douche zoveel mogelijk thuis (kleedkamers en douches mogen gebruikt worden maar met inachtneming van anderhalve meter afstand: zorg dus dat er niet teveel personen tegelijk in de kleedkamer zijn.

Er mag niet gedart worden.

Daar waar je onvoldoende afstand kunt houden: draag een mondkapje.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               

 

 

Hier vind u nieuwsberichten;

Verslagen van wedstrijdtoernooien;

Wat de vereniging organiseert;  

 

 

    

 

KIJK OOK EENS ONDER DE RUBRIEK SPONSORKLIKS WAAR JE ZIET HOE JE MET EEN ZEER GERINGE INSPANNING TOCH IETS KUNT BETEKENEN VOOR DE VERENIGING.

namens het bestuur

Nol van de Ven