van de tafeltennisvereniging zou willen weten en lezen

 

De zaal gaat met een grote mate van waarschijnlijkheid per 1 juli 2020 weer open en dan kan er weer gespeeld worden, echter met inachtneming van een aantal regels. VOLG IN IEDER GEVAL HET NIEUWS DEZE WEEK. Neem daarnaast het corona protocol van de vereniging in acht !!

In de zaal worden komende week aanwijzingen aangebracht en de bar wordt corona proof gemaakt. Er kan op maximaal 4 tafels gespeeld worden en dringend verzocht wordt er ook niet meer tafels neer te zetten. Tussen de tafels worden de voorhanden zijnde speelrandschermen geplaatst en ook deze dienen 

te blijven staan. Verder wordt er éénrichtingsverkeer in de zaal gehanteerd en zullen bij de ingang, op de toiletten en tussen de tafels handgel en desinfecterende schoonmaakmiddelen worden neer gezet. MAAK ER GEBRUIK VAN !

Het maximaal in de zaal aantal aanwezige personen is vooralsnog op 18 gesteld, dit om ook in de kantine de anderhalve meter regel te kunnen hanteren. In de kantine is een aantal tafels en stoelen verwijderd en dit dient zo tot nader bericht te blijven. Verander de opstelling van de tafels en stoelen niet !!

Indien er 18 personen in de zaal aanwezig zijn dan dient er buiten gewacht te worden. Op de donderdag dient de jeugd tijdig de training te beëindigen zodat de senioren vanaf half negen toegang hebben tot de zaal. Kom ook niet eerder om wachtrijen te voorkomen.

De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor de jeugd jonger dan 18 jaar. De douches zijn voor iedereen tot nader order gesloten

DE TRAININGEN VOOR DE JEUGD KUNNEN VANAF 1 JULI WEER STARTEN. Van 7 augstus tot 24 augustus is er geen training in verband met de vakantie van Mark Laros

De NTTB is zoals gebruikelijk erg laat met de berichtgeving maar we volgen de algemene sportmedia en gaan aan de slag. Mogelijk dat we nog enkele kleine aanpassingen zullen moeten aanbrengen maar dat zal nooit veel zijn.. 

 
 

CORONA PROTOCOL TTV HOOGHEI

 

Heeft U of een van uw huisgenoten last van koorts en/of verkoudheid en/of benauwdheid: blijf thuis.

Houdt anderhalve meter afstand (ook bij de bar) haal je spullen op bij de bar.

Houdt U aan het maximaal aantal van 18 personen (incl. barbezetting). Wacht buiten totdat iemand de zaal verlaat. (dit betekent op de donderdagavond dat de jeugd op tijd af moet sluiten zodat de senioren om 20.35 de  zaal kunnen betreden)

Volg de aanwijzingen in de zaal en sportkantine op.

Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en verlaten van de zaal.

Maak ook gebruik van de (schoonmaak)middelen in de toiletten.

Maak zo weinig mogelijk gebruik van de toiletten.

De kleedkamers en douches zijn gesloten (de kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor de jeugd).

Voor de jeugd: kleed je thuis om.

Na iedere  speelbeurt: maak de tafels schoon evenals de balletjes. (tussen de tafels staan schoonmaakmiddelen).

Laat max 4 tafels staan en laat de spelschermen staan. Verander niets aan de inrichting in de zaal en de kantine.

Darten behoort niet tot de mogelijkheden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               

 

 

Hier vind u nieuwsberichten;

Verslagen van wedstrijdtoernooien;

Wat de vereniging organiseert;  

 

 

    

 

KIJK OOK EENS ONDER DE RUBRIEK SPONSORKLIKS WAAR JE ZIET HOE JE MET EEN ZEER GERINGE INSPANNING TOCH IETS KUNT BETEKENEN VOOR DE VERENIGING.

namens het bestuur

Nol van de Ven