Bestuur

  

Bestuurssamenstelling TTV Hooghei

 

Voorzitter:  Nol van de Ven

  

 

Secretaris:  Lian Coppens

( 073 5117981

Email: coppenslian@gmail.com

 

Penningmeester:   Peter van Aerle

( 073-5114953

 

Bestuurslid Algemene zaken:  ilse van Zandvoort

( 073-8222534

 

Bestuurslid jeugdzaken: Jan Latour

073 5184348

 

Ledenadministratie: Els Damen

( 073 5116661