Bestuursnieuws

BARDIENST

 

Beste leden en meer speciaal degenen die bardienst draaien.

 

Gebleken is dat het de laatste maanden steeds meer voorkomt dat er kleine negatieve kasverschillen zijn.

Natuurlijk kan het altijd voorkomen dat je er naast telt of iets vergeet aan te slaan, maar het bestuur denkt

ook dat de reden is dat een aantal mensen dat bardienst draait, tijdens die bardienst een of twee potjes tafeltennist.

Daardoor heeft degene niet steeds overzicht op de bar en nemen leden, bij gebrek aan iemand achter de bar,

vaak zelf een consumptie, hetgeen de kans vergroot dat er iets wordt vergeten op te schrijven.

Wij willen daarom degenen die bardienst draaien vriendelijk doch dringend verzoeken de gehele bardienst de

bar te bemannen, zodat je een volledig overzicht hebt over de bar. Aan de overige leden wordt verzocht niet achter

de bar te komen en degene die bardienst draait aan te spreken.

 

Verder zijn we op zoek naar meer vrijwilligers voor achter de bar. Als iedereen een keer de bar beheert zijn de lasten voor iedereen aanvaardbaar. Opgave voor vrijwilliger acher de bar kan bij Marcel van der Vlist.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

het bestuur