Een terugblik op de open dag van 15 oktober 2022

24-11-2022

We kunnen met trots terug kijken op deze dag: de opkomst van de eigen leden was groot, evenals die van belangstellenden. De Minister van Langdurige Zorg en Sport, de burgemeester en de wethouder van sport gaven acte de préséance en waren meer dan geïnteresseerd in het wel en wee van onze vereniging. We hebben een tiental inschrijfformulieren uitgegeven en met een tiental echt belangstellenden goede gesprekken gevoerd. Echter tot nu toe heeft slechts een enkel nieuw lid aangemeld.

Met de Open Dag hebben we onze vereniging in het zonnetje gezet en we hebben de nodige publiciteit gekregen. Hopelijk heeft dit alles tot gevolg dat er toch meer nieuwe leden gaan komen. In dat opzicht is het vermelden waard dat Instagram en de vernieuwde site flink in de belangstelling staan en er heeft zich al een nieuw belangstellend jeugdlid gemeld.

Was het dit dan?
Neen, Gerard van Eijkeren en Nol van de Ven gaan verder in gesprek met de wethouder van Sport om te zien hoe we een vervolg kunnen geven aan de Open Dag. Daarbij komen vragen aan de orde, zoals: Wat kunnen we betekenen voor de jeugd? Hoe blijven we aantrekkelijk voor 65+ en worden we aantrekkelijk voor mensen met een beperking, alzheimer, dementie, reuma etc. ? Wat is daar voor nodig en kunnen we dit wel aan als vereniging? Moeten we niet een middag of dagdeel aanbieden aan de jeugd van de Oekrainiers die in ons dorp worden opgevangen? En natuurlijk kunnen we dit in deze dure tijden wel aanbieden, en zo neen, hoe dan wel?

Het financiële plaatje van de vereniging baart zorg. Het lijkt er op dat het Rijk/de gemeente eerst bijspringt als het water aan de lippen staat. Het bestuur en de commissies doen er ondertussen alles aan om de kosten beheersbaar te houden. Met name op het terrein van het energieverbruik valt "winst" te behalen.

De Open Dag was een mooi en goed initiatief en er rest een groot woord aan van dank aan de gemeente die deze dag gesubsidieerd heeft en aan de vele leden/vrijwilligers die de hele dag voor iedereen klaar hebben gestaan.

Nol van de Ven, voorzitter