CONTRIBUTIE

De betaling van de contributie en de competitiebijdrage vindt plaats door middel van een automatische incasso per kwartaal. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Leden hebben een opzegtermijn van de lopende maand en de volgende maand. Beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie.

Eerste maand

Proefperiode

De eerste maand mag je geheel gratis komen spelen!

€0


Junioren

Per kwartaal

Junioren die geen NTTB competitie spelen

€34,45

Extra halfjaarlijkse bijdrage NTTB competitie

Het spelen van NTTB competitie kost een extra bijdrage per half jaar

€18,50

 

Senioren

Per kwartaal

Senioren die geen NTTB competitie spelen

€46,35

Extra halfjaarlijkse bijdrage NTTB competitie

Het spelen van NTTB competitie kost een extra bijdrage per half jaar

€28

 

Slapende leden

Per kwartaal

Slapende leden betalen een lager bedrag per kwartaal en hebben andere rechten

€13,75