Reglement Rommelmarkt 19 april 2020 Allereerst hartelijk dank voor uw deelname aan de Rommelmarkt. Door deelname gaat u akkoord met onderstaand Reglement: 
 
1. De Rommelmarkt is op zondag 19 april 2020 en deze wordt verzorgd door Jeu de boules vereniging Bâtard en tafeltennisvereniging TTV Hooghei. De rommelmarkt wordt gehouden op het buitenterrein van de accommodatie van Bâtard: Prins Hendrikstraat 86, 5151GD te Drunen.   2. Deelnemers worden verantwoordelijk gehouden voor eventuele door hen toegebrachte schade aan het terrein en de accommodatie en aanhorigheden ten gevolge van het misbruiken of negeren van regels en wetten. 
 
3. De kraamhouders kunnen geen auto plaatsen bij de kraam. De spullen voor de kraam dienen vanaf de toegangspoort gebracht te worden naar de kraam op loopafstand.  Auto’s dienen vervolgens op de parkeerplaats te worden gezet. Een kraam is 4 meter breed met een bovenbouw. Men kan bij een hoekkraam  uitbouwen naar de zijkant. Voor de                 kraam mag niet uitgebouwd worden dit om de loop en toegang van de bezoekers en de hulpdiensten vrij te houden.
 
4. Betaling dient vooraf te geschieden op het op het inschrijfformulier vermelde rekeningnummer. (u krijgt daarvan een bevestiging) Bij aanmelding krijgt u een stempel en daarna kunt u uw spullen naar de toegewezen kraam brengen. Maximaal mogen er twee personen achter de kraam staan. Meer personen dienen evenals familie en vrienden entree te betalen.
 
5. Een van de vrijwilligers zal uw plek aanwijzen. Wanneer u naast een bekende wil staan met uw kraam, dient u dit samen op het reserverings formulier op te geven.
 
6. Het terrein wordt om 08.30 uur geopend voor kraamhouders.  Tussen 10.00 en 16.00 is het terrein voor het publiek geopend. Kraamhouders kunnen na 16.00 hun kraam opruimen (dit betekent dat u de kraam tot 16.00 uur geopend dient te houden), uiterlijk 17.30 dient het terrein volledig ontruimd te zijn. 
 
7. Het is ten strengste verboden op de rommelmarkt voedingsmiddelen (Frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken, etcetera) gratis aan te bieden dan wel te verkopen. Dit is enkel toegestaan voor de organiserende verenigingen. Verder is ten strengste verboden groenten, fruit, levende dieren en alle andere publicaties die de goede zeden aantasten zoals ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, edelmetalen, gesteenten, wapens en onderdelen van wapens, munitie, namaakjuwelen, medische apparatuur, rookwaren te verkopen. Goederen die strijdig met het zojuist vermelde toch te koop aangeboden worden, zullen worden verwijderd en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen in strijd met dit reglement, zullen aan de bevoegde overheden overgedragen worden. 
 
8. Zodra de kraam of grondplek opgeruimd en gecontroleerd is door een van de vrijwilligers kunt u het terrein verlaten.  Alle overgebleven, niet verkochte spullen dienen door de kraamhouder meegenomen te worden. Bij achterlating van goederen zal een boete van 50 euro in rekening worden gebracht en wordt u van volgende markten uitgesloten.
 
9. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van overmacht en op verzoek of bevel van de organiserende verenigingen, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere kraamhouder verzocht worden zijn kraam te ontruimen. In dat geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding te verkrijgen. 
 
10.Door inschrijving gaat iedere kraamhouder akkoord met dit  reglement. Geschillen die voortkomen uit situaties die niet zijn opgenomen in dit reglement, worden ter plekke en zo spoedig mogelijk in de meest gunstige zin voor beide partijen opgelost. Kraamhouders of bezoekers die zich niet houden aan het reglement of na overeenkomst van een geschil, kunnen verzocht worden het terrein te verlaten. In dat geval is terugbetaling van gemaakte kosten niet te verkrijgen. Het reglement is bindend voor alle deelnemende partijen. 
 
11. Dit reglement is opgesteld en goedgekeurd door de besturen  van TTV Hooghei     en Bâtard.
Reglement Rommelmarkt 19 april 2020 Allereerst hartelijk dank voor uw deelname aan de Rommelmarkt. Door deelname gaat u akkoord met onderstaand Reglement: 
 
1. De Rommelmarkt is op zondag 19 april 2020 en deze wordt verzorgd door Jeu de boules vereniging Bâtard en tafeltennisvereniging TTV Hooghei. De rommelmarkt wordt gehouden op het buitenterrein van de accommodatie van Bâtard: Prins Hendrikstraat 86, 5151GD te Drunen.   2. Deelnemers worden verantwoordelijk gehouden voor eventuele door hen toegebrachte schade aan het terrein en de accommodatie en aanhorigheden ten gevolge van het misbruiken of negeren van regels en wetten. 
 
3. De kraamhouders kunnen geen auto plaatsen bij de kraam. De spullen voor de kraam dienen vanaf de toegangspoort gebracht te worden naar de kraam op loopafstand.  Auto’s dienen vervolgens op de parkeerplaats te worden gezet. Een kraam is 4 meter breed met een bovenbouw. Men kan bij een hoekkraam  uitbouwen naar de zijkant. Voor de                 kraam mag niet uitgebouwd worden dit om de loop en toegang van de bezoekers en de hulpdiensten vrij te houden.
 
4. Betaling dient vooraf te geschieden op het op het inschrijfformulier vermelde rekeningnummer. (u krijgt daarvan een bevestiging) Bij aanmelding krijgt u een stempel en daarna kunt u uw spullen naar de toegewezen kraam brengen. Maximaal mogen er twee personen achter de kraam staan. Meer personen dienen evenals familie en vrienden entree te betalen.
 
5. Een van de vrijwilligers zal uw plek aanwijzen. Wanneer u naast een bekende wil staan met uw kraam, dient u dit samen op het reserverings formulier op te geven.
 
6. Het terrein wordt om 08.30 uur geopend voor kraamhouders.  Tussen 10.00 en 16.00 is het terrein voor het publiek geopend. Kraamhouders kunnen na 16.00 hun kraam opruimen (dit betekent dat u de kraam tot 16.00 uur geopend dient te houden), uiterlijk 17.30 dient het terrein volledig ontruimd te zijn. 
 
7. Het is ten strengste verboden op de rommelmarkt voedingsmiddelen (Frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken, etcetera) gratis aan te bieden dan wel te verkopen. Dit is enkel toegestaan voor de organiserende verenigingen. Verder is ten strengste verboden groenten, fruit, levende dieren en alle andere publicaties die de goede zeden aantasten zoals ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, edelmetalen, gesteenten, wapens en onderdelen van wapens, munitie, namaakjuwelen, medische apparatuur, rookwaren te verkopen. Goederen die strijdig met het zojuist vermelde toch te koop aangeboden worden, zullen worden verwijderd en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen in strijd met dit reglement, zullen aan de bevoegde overheden overgedragen worden. 
 
8. Zodra de kraam of grondplek opgeruimd en gecontroleerd is door een van de vrijwilligers kunt u het terrein verlaten.  Alle overgebleven, niet verkochte spullen dienen door de kraamhouder meegenomen te worden. Bij achterlating van goederen zal een boete van 50 euro in rekening worden gebracht en wordt u van volgende markten uitgesloten.
 
9. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van overmacht en op verzoek of bevel van de organiserende verenigingen, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere kraamhouder verzocht worden zijn kraam te ontruimen. In dat geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding te verkrijgen. 
 
10.Door inschrijving gaat iedere kraamhouder akkoord met dit  reglement. Geschillen die voortkomen uit situaties die niet zijn opgenomen in dit reglement, worden ter plekke en zo spoedig mogelijk in de meest gunstige zin voor beide partijen opgelost. Kraamhouders of bezoekers die zich niet houden aan het reglement of na overeenkomst van een geschil, kunnen verzocht worden het terrein te verlaten. In dat geval is terugbetaling van gemaakte kosten niet te verkrijgen. Het reglement is bindend voor alle deelnemende partijen. 
 
11. Dit reglement is opgesteld en goedgekeurd door de besturen  van TTV Hooghei     en Bâtard.
Reglement Rommelmarkt 19 april 2020 Allereerst hartelijk dank voor uw deelname aan de Rommelmarkt. Door deelname gaat u akkoord met onderstaand Reglement: 
 
1. De Rommelmarkt is op zondag 19 april 2020 en deze wordt verzorgd door Jeu de boules vereniging Bâtard en tafeltennisvereniging TTV Hooghei. De rommelmarkt wordt gehouden op het buitenterrein van de accommodatie van Bâtard: Prins Hendrikstraat 86, 5151GD te Drunen.   2. Deelnemers worden verantwoordelijk gehouden voor eventuele door hen toegebrachte schade aan het terrein en de accommodatie en aanhorigheden ten gevolge van het misbruiken of negeren van regels en wetten. 
 
3. De kraamhouders kunnen geen auto plaatsen bij de kraam. De spullen voor de kraam dienen vanaf de toegangspoort gebracht te worden naar de kraam op loopafstand.  Auto’s dienen vervolgens op de parkeerplaats te worden gezet. Een kraam is 4 meter breed met een bovenbouw. Men kan bij een hoekkraam  uitbouwen naar de zijkant. Voor de                 kraam mag niet uitgebouwd worden dit om de loop en toegang van de bezoekers en de hulpdiensten vrij te houden.
 
4. Betaling dient vooraf te geschieden op het op het inschrijfformulier vermelde rekeningnummer. (u krijgt daarvan een bevestiging) Bij aanmelding krijgt u een stempel en daarna kunt u uw spullen naar de toegewezen kraam brengen. Maximaal mogen er twee personen achter de kraam staan. Meer personen dienen evenals familie en vrienden entree te betalen.
 
5. Een van de vrijwilligers zal uw plek aanwijzen. Wanneer u naast een bekende wil staan met uw kraam, dient u dit samen op het reserverings formulier op te geven.
 
6. Het terrein wordt om 08.30 uur geopend voor kraamhouders.  Tussen 10.00 en 16.00 is het terrein voor het publiek geopend. Kraamhouders kunnen na 16.00 hun kraam opruimen (dit betekent dat u de kraam tot 16.00 uur geopend dient te houden), uiterlijk 17.30 dient het terrein volledig ontruimd te zijn. 
 
7. Het is ten strengste verboden op de rommelmarkt voedingsmiddelen (Frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken, etcetera) gratis aan te bieden dan wel te verkopen. Dit is enkel toegestaan voor de organiserende verenigingen. Verder is ten strengste verboden groenten, fruit, levende dieren en alle andere publicaties die de goede zeden aantasten zoals ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, edelmetalen, gesteenten, wapens en onderdelen van wapens, munitie, namaakjuwelen, medische apparatuur, rookwaren te verkopen. Goederen die strijdig met het zojuist vermelde toch te koop aangeboden worden, zullen worden verwijderd en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen in strijd met dit reglement, zullen aan de bevoegde overheden overgedragen worden. 
 
8. Zodra de kraam of grondplek opgeruimd en gecontroleerd is door een van de vrijwilligers kunt u het terrein verlaten.  Alle overgebleven, niet verkochte spullen dienen door de kraamhouder meegenomen te worden. Bij achterlating van goederen zal een boete van 50 euro in rekening worden gebracht en wordt u van volgende markten uitgesloten.
 
9. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van overmacht en op verzoek of bevel van de organiserende verenigingen, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere kraamhouder verzocht worden zijn kraam te ontruimen. In dat geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding te verkrijgen. 
 
10.Door inschrijving gaat iedere kraamhouder akkoord met dit  reglement. Geschillen die voortkomen uit situaties die niet zijn opgenomen in dit reglement, worden ter plekke en zo spoedig mogelijk in de meest gunstige zin voor beide partijen opgelost. Kraamhouders of bezoekers die zich niet houden aan het reglement of na overeenkomst van een geschil, kunnen verzocht worden het terrein te verlaten. In dat geval is terugbetaling van gemaakte kosten niet te verkrijgen. Het reglement is bindend voor alle deelnemende partijen. 
 
11. Dit reglement is opgesteld en goedgekeurd door de besturen  van TTV Hooghei     en Bâtard.